Skip to main content

Lang leve de Sportouder!!

VC Shot heeft een lange traditie met jeugdteams en daarmee ook met hun ouders. Veel ouders komen geregeld naar de sporthal om hun kinderen aan te moedigen tijdens hun wedstrijden en gaan geregeld mee naar uitwedstrijden. Maar hoe kan je je kind en de teamgenootjes het beste aanmoedigen om hen te stimuleren?… En welk gedrag van ouders vinden kinderen het fijnst? Deze en meer vragen werden op 6 oktober gesteld en beantwoord tijdens een twee uur durende workshop. Ouders uit verschillende jeugdteams kwamen op deze avond te samen, die onder leiding stond van Ine Klosters, om meer te weten te komen over een veilig sportklimaat. Aan de hand van verschillende filmpjes en stellingen konden onder andere de volgende conclusies worden getrokken:

Kinderen vinden het fijn als:

  • Ouders positief zijn en blijven aanmoedingen! Vooral niet boos worden dus…;
  • Winnen niet voorop staat;
  • Niet alleen het eigen kind aangemoedigd wordt, maar het hele team;
  • Ouders verstand hebben van het spelletje en zich verdiepen in de regels;
  • Je niet meetelt tijdens de rally. Iedereen kan tot 3 tellen

Maar het allerfijnst vinden de kinderen de gezelligheid na afloop en af en toe een stop bij de McDonalds!