Skip to main content

Statuten

De statuten en het huishoudelijk regelement van de vereniging zijn op te vragen bij de voorzitter. De snelste en makkelijkste mainier om aan deze gegevens te komen is door een email te sturen naar voorzitter@vcshot.nl.