Skip to main content

Het Bestuur

Het bestuur van VC Shot bestaat uit de volgende personen:

Willem Hsutinx

Voorzitter

De voorzitter is het aanspreekpunt voor de buitenwereld. Hij leidt de bestuurs vergaderingen. Ook geeft hij leiding en coördineert het bestuur. aan het bestuur en zorgt ervoor dat bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Monique Overdijk

Secretaris

De secretaris is de schrijster van het bestuur en daarmee van de vereniging. Zij schrijft brieven en stukken voor de vereniging, maakt notulen van vergaderingen.

Istvan Tkalecz

Penningmeester

De penningmeester beheert de rekeningen en de kas van de vereniging. Ook stelt hij de begroting en de jaarrekening voor de vereniging op.


Richard van Manen

Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris regelt de team opgave bij de bond. En dat alle teams hun wedstrijden kunnen spelen.

Krista Post

Sponsoring en Communicatie

Thijs Verbeek

Jeugd zaken

De persoon op de post jeugd zaken geeft ook leiding aan de jeugd commissie en zorgt samen met de commissie voor de teamindeling en het aanstellen van trainers voor de jeugd.


Rennie Vellinga

Recreanten

De persoon op de post recreanten zorgt ervoor dat alle reacreanten teams hun wedstrijden kunnen spelen.

Niels Udo

Activiteiten

De post activiteiten is voor de persoon die de voorzitter is van de activiteitencommissie. Samen met de commissie regelt hij de activiteiten binnen de vereniging.

Kees van Blokland

Algemeen bestuurslid