Skip to main content

Geschiedenis

We schrijven het jaar 1954. Volleybal is een relatief onbekende sport. In het district Utrecht bestaat nog geen volleybalclub. Op de Culemborgse Mulo geeft sportleraar Frans Verslooten les in volleybal. Hans Helmond is teruggekeerd uit de toenmalige Nederlandse kolonie Indië, het huidige Indonesië. De wereld was nog overzichtelijk verdeeld in katholieken, hervormden en gereformeerden en niet-christelijken. Nederland werd wederopgebouwd, er was geen luxe en er waren nauwelijks televisies.
Snelwegen bestonden nog amper, zo weinig autoverkeer was er.

Een kleine kring van mensen bestaande uit de heren Hans en Jan Helmond, Jos Rinkes en Joep Vermeulen, willen een volleybalvereniging oprichten. Ze nemen hier contact over op met de Rooms Katholieke Sport Vereniging (RKSV) Fortitudo die naast een grote voetbalafdeling, ook al een afdeling handbal kent. Met medewerking van de toenmalig geestelijk adviseur, pater Giele kon toen op 24 november 1954 de afdeling volleybal worden opgericht.

Fortitudo had in die periode op donderdagavond de grote zaal van het Parochiehuis (het huidige De Lantaarn) en enkele uren werden toegewezen aan het volleybal. De eerste voorzitter van de vereniging werd Jos Rinkes. Hans Helmond nam ook plaats in het bestuur. In het begin waren ze vooral bezig met trainen, met vriendschappelijke wedstrijden en toernooivolleybal. Om nieuwe mensen te interesseren werden ook demonstratiewedstrijden georganiseerd, bijvoorbeeld op het voetbalveld van Fortitudo.

In 1955 werd voor het eerst aan de competitie deelgenomen. Het team werd in de derde klasse ingedeeld.